جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14667 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 12. بخش فناوری نانو 1394/11/10
14666 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 11. صندوق نوآوری و شکوفایی 1394/11/10
14665 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 6. مقایسه ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال 1395 با قانون بودجه سال 1394 کل کشور 1394/11/10
14663 ضرورت تعیین قواعد مالی برای منابع و مصارف دولت 1394/11/10
14662 گزارش مدیریتی «ارائه الگوی جامع ارزشگذاری دارایی های معدنی جهت استفاده سازمان ها، شرکت ها و افراد واجد شرایط قیمتگذاری 1394/11/10
14661 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 2. قواعد ناظر بر ارائه پیشنهادهای بودجه ای 1394/11/10
14660 سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری: درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی 1394/11/10
14659 اصولی برای مدیریت، کنترل و نظارت در انتخابات 1394/11/10
14658 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 5. بودجه برای مردم 1394/11/10