جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14762 پارلمان و حقوق شهروندی (1) شیوه های نظارت همگانی بر فعالیت نمایندگان 1394/12/19
14761 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 49. بررسی درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجه 1394/12/19
14760 بررسی وضعیت صنعت نفت عراق و پتانسیل های همکاری نفتی این کشور با ایران 1394/12/19
14759 درآمدی بر شفافیت بانکی: مطالعه موردی بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» (ویرایش اول) 1394/12/19