جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14880 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش مسکن و شهرسازی، مدیریت شهری و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/19
14879 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی توسعه روستایی و بهبود امور عشایر و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/19
14878 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی محیط زیست و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/03/19
14877 آینده پژوهی روندهای کلان فعالیت های صنعتی در جهان (استخراج از گزارش یونیدو) 1395/03/19
14874 بررسی تولید خودرو برقی در ایران 1395/03/19
14873 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 22. آشنایی با آموزش های فنی وحرفه ای 1395/03/19
14872 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 21. تربیت بدنی و ورزش 1395/03/19
14871 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 20. آشنایی با بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1395/03/19
14870 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 19. آشنایی با بخش آموزش و پرورش 1395/03/19
14868 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 18. نگاهی بر وضعیت کلی بخش توسعه روستایی 1395/03/19