جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 1
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15345 جهت گیری ها و اهداف اساسی استراتژی 2050 کشور قزاقستان 1396/01/23