جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15471 رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراعات 1396/05/15
15470 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» 1396/05/15
15464 ماهنامه تحلیلی انرژی (10) دوره دهم 1396/05/15
15463 خبرنامه تحولات انرژی (9) دوره دهم 1396/05/15
15437-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی» 1396/05/15
15406-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» 1396/05/15
15340-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» 1396/05/15