جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15789 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» (انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان) 1396/12/13
15788 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1396/12/13
15787 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» 1396/12/13
15785 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور» 1396/12/13
15784 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351» 2. مقایسه تطبیقی «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و پیش نویس اولیه «لایحه بانکداری» 1396/12/13
15782 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 74. عملکرد بودجه عمومی دولت در سال های 1394 و 1395 1396/12/13
15781 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» 1. کلیات 1396/12/13