جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15915 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1397/04/04
15913 قانون ملی فضا ـ ضرورت، چالش ها و الزامات آن در کشور 1397/04/04
15912 گزارش پارلمان الکترونیکی ۲۰۱۶: ۳. سیستم های اطلاعاتی و کتابخانه های پارلمانی 1397/04/04
15911 منطق در نظریه و عمل قانونگذاری 1397/04/04