جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15967 ارزیابی آثار اجرای برجام در حوزه شبکه بانکی 1397/05/09
15965 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» 1397/05/09
15963 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب» 1397/05/09
15572-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» 1397/05/09