جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16151 تحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی 1397/08/26
15906-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان» (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) 1397/08/26
15543-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» 1397/08/26
15267-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: « لایحه: «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» کلیات 1397/08/26