جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16192 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال» 1397/09/24
16191 اظهارنظر کارشناسی درباره: «رد طرح دهیاری‏ها» 1397/09/24
16187 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 2. بهار 1397 1397/09/24
16186 بررسی زیست فناوری دریا در کشورهای منتخب و سیاستگذاری این حوزه در ایران 1397/09/24