جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16244 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 19. نهادهای دینی و تبلیغی 1397/10/19
16243 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 18. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صداوسیما، شورای نظارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی و ...) 1397/10/19
16242 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 17. وزارت امور خارجه 1397/10/19
16240 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 16. بخش هواشناسی 1397/10/19
16222 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول) 1397/10/19
16221 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 3. منابع بودجه (ویرایش اول) 1397/10/19