جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16257 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 28. بخش هوافضا 1397/10/20
16256 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 21. بخش آموزش و پرورش 1397/10/20
16255 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 23. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1397/10/20
16254 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 22. بخش حمل ونقل 1397/10/20
16253 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 24. بخش آب 1397/10/20
16252 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 27. بخش کشاورزی 1397/10/20
16251 بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 14. ارزیابی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، قانون برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1398 1397/10/20
16250 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 33. مالیات بر واردات 1397/10/20
16249 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 32. بایدها و نبایدهای بودجه سال 1398 بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 1397/10/20
16248 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 31. تبصره «10» بند «الف» - هدفمند کردن عوارض شرکت های بیمه 1397/10/20