جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16265 رویکرد وزارت خارجه و کنگره آمریکا به لایحه بودجه سال 1398 و الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1397/10/23
16264 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 42.حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1397/10/23
16263 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1397/10/23
16262 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 35. چشم انداز کلی بودجه فرهنگ 1397/10/23