جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16298 بودجه ریزی دفاعی در جهان، الگوهای عملی و نظری 1397/10/29
16297 خبرنامه تحولات انرژی (21) دوره دهم 1397/10/29
16296 نقدی بر عملکرد سامانه ‏های نوین آبیاری (تحت فشار) و سرمایه‏ گذاری‏های مرتبط انجام شده 1397/10/29
16295 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 62. تبصره «18»، بند «الف» (اشتغال) 1397/10/29
16294 بررسی لایحه بودجه سا ل1398 کل کشور 60.تبصره «5» بند «م» عملیات بازار باز و توثیق اوراق بهادار دولتی 1397/10/29
16293 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 59. تبصره «5» بند «م» جزء «3» تأسیس نهاد واسط دولتی 1397/10/29
16289 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 58. ابعاد اقتصاد کلان و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 1397/10/29
16226 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 8. شرکت های دولتی (ویرایش اول) 1397/10/29
16224 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 6. شفافیت بودجه 1397/10/29
15579-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حفاظت از خاک» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/10/29