جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16352 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (۴) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» 1397/12/08
16350 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند «4» الحاقی به تبصره «12» (اعمال اصلاحاتی در قوانین مربوط به بازنشستگی) 1397/12/08
16349 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1397/12/08
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08