جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16407 اعتبارات مربوط به توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در لایحه بودجه سال 1398 (بند «ب» تبصره «16») 1398/01/31
16406 ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 کل کشور «جزء «1» بند «الف» و بند «6» الحاقی تبصره «12» ماده واحده» 1398/01/31
16403 پیشنهاد اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای شفافیت آرای نمایندگان 1398/01/31
16401 ساختار و اجزای تحریم های ایران (ویرایش 1) 1398/01/31
16400 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 3. تابستان 1397 1398/01/31
15572-4 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت بحران کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/01/31