جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16533 بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی 1398/04/25
16531 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا سال 1396» 1398/04/25
16530 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضائی در کلیه استان ها و شهرستان ها همانند تهران» 1398/04/25
16529 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» 1398/04/25
16528 استراتژی اندیشکده های نومحافظه کار آمریکا در جلسات استماع کنگره (1) راهبرد بنیاد دفاع از دمکراسی ها در قبال ایران 1398/04/25
16527 پایش تحرکات «گروه اقدام ایران» (4) (تحلیل مواضع برایان هوک در جریان سفر به اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس) 1398/04/25
16526 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 4. پاییز 1397 1398/04/25