جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16621 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بررسی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» 1398/07/02
16620 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» 1398/07/02
16619 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 5. زمستان 1397 1398/07/02
16618 آسیب شناسی نظام آماری کشور 6. نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران 1398/07/02
16617 درباره تحریم های اقتصادی بسته تحلیلی 13 1398/07/02
16614 «ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران» 1398/07/02
16602 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» 1398/07/02
16429-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» (اعاده شده از شورای نگهبان (2)) 1398/07/02
15732-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1398/07/02
15400-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» شور دوم (فصول اول تا سوم) 1398/07/02