جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16759 ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در ایران 1398/09/23
16758 الزامات مشارکت عمومی- خصوصی 1. فرایند انتخاب پروژه های مستعد مشارکت 1398/09/23
16536-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان) (2) 1398/09/23
16310-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان) (2) 1398/09/23
16082-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «7» ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» 1398/09/23
14934-6 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق وی‍ژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان) (2) 1398/09/23