جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16780 تحلیل وضعیت مشارکت ورزش همگانی در ایران و تبیین چالش ها و موانع کلان 1398/09/27
16779 بررسی صنعت فین تک و تدوین برنامه سیاستی توسعه فین تک در ایران (1): وضعیت فین تک در جهان 1398/09/27
16777 ارزیابی عملکرد سامانه های الکترونیکی و الزامات هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی ایران 1398/09/27
16776 بررسی عملکرد 6 ماهه بودجه سال 1398 1398/09/27
16775 وضعیت ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI)، سال 2019 1398/09/27
16774 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1398/09/27
16773 اندیشه های حکومتی ابن خلدون (تاریخ، عمران و انحطاط دولت ها) 1398/09/27
16583-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی سامانه های کاربردی» (اعاده از شورای نگهبان) 1398/09/27