جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16822 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 32. بخش نفت 1398/10/09
16820 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 6. بهار 1398 1398/10/09
16819 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی 1398/10/09
16818 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 29. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره «14» لایحه) 1398/10/09
16817 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری 1398/10/09