جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16849 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه استفساریه تبصره «4» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» 1398/10/23
15400-9 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم ـ فصول چهارم تا هفتم) 1398/10/23