جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16860 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 53. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1398/10/28
16859 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» 1398/10/28
16858 پیشنهاد طرح «ارتقای فرهنگ، تقویت ساختار و حفاظت از منابع طبیعی کشور» (با تأکید بر ارزیابی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) 1398/10/28
16854-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «10» ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1398/10/28
16310-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/10/28
15840-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/10/28
14934-7 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان (3)) 1398/10/28