جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16864 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 1398/10/30
16863 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 55. بند «الف» تبصره (2) (واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس) 1398/10/30