جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16943 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (4) بررسی مشکلات و چالش های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش 1398/12/24
16942 درباره شیوع ویروس کرونا (5) راهبردهای مواجهه و مقابله با شیوع کوید 19 1398/12/24
16940 تحلیل عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران 1398/12/24
16936 اجاره داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره بها (تحلیل تطبیقی اجاره داری مسکن و رهنمون هایی برای مسکن استیجاری در ایران) 1398/12/24