جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17146 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی اصلاح ماده (54) مکرر قانون مالیات های مستقیم» 1399/04/28
17145 وضعیت سواد سلامت در جامعه ایران 1399/04/28
17144 چالش ها و راهکارهای آموزش زبان عربی در مدارس 1399/04/28
17143 ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و به روزرسانی استانداردهای رده بندی منابع و ذخایر معدنی ایران 1399/04/28
17142 سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان 1399/04/28
15869-5 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» 1399/04/28