جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17350 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 42. بودجه بخش برق 1399/10/16
17349 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 29. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1399/10/16
17348 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 38. بودجه بخش نفت 1399/10/16
17347 بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور 41. بودجه بخش محیط زیست 1399/10/16
17346 بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور 37. بودجه بخش هواشناسی 1399/10/16
17345 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 40. بودجه بخش آب 1399/10/16
17344 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 39. ابعاد حقوقی نحوه بازپرداخت بدهی سررسیده شده دولت به صندوق توسعه ملی و مصوبات هیئت امنای صندوق توسعه ملی 1399/10/16
17343 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 36. بودجه حوزه زنان و خانواده 1399/10/16
17342 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 35. بودجه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1399/10/16