جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17376 موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1399/11/04
17375 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۵۱. بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399/11/04
17370 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۹. تعرفه های خدمات قضایی (تعدیل میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره 16 ردیف (28) 1399/11/04