جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15784 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351» 2. مقایسه تطبیقی «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و پیش نویس اولیه «لایحه بانکداری» 1396/12/13
17308 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» اعاده شده از شورای نگهبان (1) 1399/09/22
16059 بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری 1397/06/25
15168-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 3. نظرات بانک ها، نهادها و اشخاص صاحبنظر (فصول ششم تا سیزدهم) (ویرایش اول) 1396/05/24
15168-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 3. نظرات بانک ها، نهادها و اشخاص صاحبنظر (فصول پنجم) (ویرایش اول) 1396/05/24
15168-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 3. نظرات بانک ها، نهادها و اشخاص صاحب نظر (فصول اول تا چهارم) (ویرایش اول) 1396/05/18
15168-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 2 . مقایسه طرح با قوانین و مقررات موجود 1395/11/10
15168 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 1.کلیات طرح 1395/09/13
14941 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 30. پول، ارز و بانکداری 1395/05/23
14755 بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران 1394/12/18