جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15086-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و آب و فاضلاب روستایی» 1396/02/31
15086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری» 1395/07/28
16970 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (20) تأثیر کرونا بر منابع آب و فاضلاب 1399/01/25
16522 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» 1398/04/22
15011-1 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» 1396/02/31
15011 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» 1395/06/31
14602 بررسی کارشناسی تعرفه های آب شرب و خدمات دفع فاضلاب در کشور 1394/10/02
13354 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نحوه تأمین غیر نقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی حمل ونقل و آب و فاضلاب» 1392/09/17
13045 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» 1392/04/04
13045-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» 1392/04/04