جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17238 ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نساجی و ارائه راهکارها (1) 1399/07/24
16534 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 12. عملکرد سال 1397 و برآورد رشد اقتصادی سال 1398 1398/03/24
13651 بررسی ضرورت پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی استراتژیک با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی و پتروشیمی (اقتصاد مقاومتی در صنایع نفت و پتروشیمی) 1393/02/24
17349 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 29. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1399/10/16
17261 الگوی راهبردی حمایت از تولید 16. نظریه استقرار سیاسی، چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولید 1399/09/05
17189 آسیب شناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی در ایران 1399/07/17
17132 درباره جهش تولید: 4. بررسی ظرفیت های معادن و صنایع معدنی کشور برای تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی در حوزه تأمین مواد، قطعات و ماشین آلات پرکاربرد 1399/04/21
16985 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (30) بررسی ظرفیت های تولیدی کشور در مواجهه با ویروس کرونا و آثار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی ایران 1399/02/01
16823 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 33. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1398/10/10
16657 درباره یارانه انرژی در ایران، 6. تصویر مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1398/07/14