جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17055 ماهنامه تحلیلی انرژی (30) دوره دهم (ویژه بررسی اثر شیوع کرونا بر توافق های حوزه انرژی میان آمریکا و سایر کشورها) 1399/02/30
17052 بررسی تاریخی تنوع مدارس در ایران (ملاحظات سیاستگذاری) 1399/02/30
17056 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی» 1399/02/29
17051 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» 1399/02/29
17050 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد استان گلساران» 1399/02/28
17049 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره(1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده از شورای نگهبان(۱)) 1399/02/28
16774-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری» (اعاده از شورای نگهبان(۱)) 1399/02/28
16310-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده از شورای نگهبان) 1399/02/28
15543-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» (اعاده شده از شورای نگهبان(۲)) 1399/02/28
14934-8 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده از شورای نگهبان) 1399/02/28