جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17086 بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سنجش و پذیرش دانشجو در ایران 1399/03/19
17083 الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق 1399/03/12
17081 خبرنامه تحولات انرژی (39) دوره دهم (با محوریت بررسی رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با شیوع کرونا در بخش انرژی) 1399/03/10
17077 بررسی تجربه کره جنوبی در تشکیل هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB): درس هایی برای ایران 1399/03/07
17076 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (41) بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا بر بخش حمل و نقل در ایران 1399/03/07
17078 گزارش عملکرد تقنینی و نظارتی دوره دهم مجلس شورای اسلامی (ویرایش اول) 1399/03/06
17073 14. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی 1399/03/01
17072 13. کمیسیون قضایی و حقوقی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی 1399/03/01
17071 12. کمیسیون فرهنگی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی 1399/03/01
17070 11. کمیسیون عمران؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی 1399/03/01