جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16506 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» 1398/04/05
16505 اظهارنظر کارشناسی درباره: ‍ «طرح احداث سرپناه» 1398/04/05
16487 آسیب شناسی منطقه کم اکسیژن و مرده حوضه دریاهای شمال باختر اقیانوس هند (پیامدهای محیط زیستی شیلاتی و چالش های اقتصادی اجتماعی) 1398/04/05
16504 پایش تحرکات «گروه اقدام ایران» (3) (تحلیل مواضع برایان هوک در خصوص انفجار نفتکش ها و ساقط شدن پهپاد آمریکا) 1398/04/04
16503 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 9. صنایع دستی 1398/04/04
16502 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 1. بخش صنعت 1398/04/04
16501 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 2. بخش معدن و صنایع معدنی 1398/04/04
16500 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 3. بخش نفت و گاز 1398/04/04
16499 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 4. صنایع پایین دستی پتروشیمی 1398/04/04
16498 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 5. بخش برق 1398/04/04