جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16885 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 60. بخش برق (گزارش تفصیلی) 1398/11/12
16887 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1398/11/08
16886 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 61. بودجه سازمان های مناطق آزاد 1398/11/08
16883 اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران» 1398/11/08
16882 برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی (مطالعه موردی استرالیا، هند و هلند) 1398/11/08
16881 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 59. اعتبارات آسیب های اجتماعی 1398/11/07
16878 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی» 1398/11/06
16877 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» 1398/11/06
16876 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی» 1398/11/06
16874 فرایند کاربست قدرت نرم در سیاست خارجی1. جمهوری خلق چین 1398/11/06