جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16571 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (ویرایش دوم) 1398/06/03
16580 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به بند (الف) ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» 1398/06/02
16579 آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1398/06/02
16578 عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران 1398/06/02
16577 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی» 1398/05/28
16576 خبرنامه تحولات انرژی (28) دوره دهم 1398/05/28
16574 دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر 1398/05/28
15845-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» 1398/05/28
16575 ظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» 1398/05/27
16573 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» 1398/05/27