جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17189 آسیب شناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی در ایران 1399/07/17
16080 آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش دوم) 1398/12/26
16710 بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 2. آسیب شناسی قوانین آلودگی هوای کشور 1398/08/21
16618 آسیب شناسی نظام آماری کشور 6. نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران 1398/07/02
16597 آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب (1) 1398/06/12
16306 آسیب شناسی قانون مدیریت پسماند بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان) 1397/11/10
14455-1 آسیب شناسی نظام بانکی ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (ویرایش دوم) 1396/02/16
14863 آسیب شناسی نظام بانکی 11. بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران 1395/03/12
14647 آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران 1394/11/05
14645 آسیب شناسی نظام بانکی 3. بازار بین بانکی در ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی) 1394/11/03