جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17142 سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان 1399/04/28
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08
15389 آینده پژوهی آلمان 1396/03/13
15083 برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 1. آلمان 1395/07/28
14753 روابط ایران و آلمان: نگاهی به آینده 1394/12/17
14347 کانون های تفکر آلمان 1394/04/24
10293 فرآیند رأی گیری و انتخابات در کشورهای مختلف (2) (فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئد) 1389/04/06
10278 قانون انتخابات آلمان 1389/03/16
10162 کیفیت قانونگذاری در سطح ملی و اروپایی - تجارب و طرح های آلمان 1388/12/18