جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16710 بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 2. آسیب شناسی قوانین آلودگی هوای کشور 1398/08/21
16713 خلاصه مدیریتی بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 1398/08/20
16712 بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 4. مبارزه با بحران آلودگی هوا از طریق کاهش انتشار آلاینده ها از منابع اصلی: تحلیل هزینه - فایده و طراحی نظام مالی 1398/08/20
16711 بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 3. اصلاح قوانین و مقررات کنترل آلودگی هوا با هدف افزایش اثربخشی 1398/08/20
16709 بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 1. بررسی تطبیقی وضع آلودگی هوای کلان شهرهای ایران با کشورهای منتخب 1398/08/20
16664 گزارش هزینه فایده نصب فیلتر دوده با تأکید به اسناد بالادستی 1398/07/20
12318 بررسی عوارض و تبعات مصرف آزبست در کشور (با تأکید بر کلان شهر تهران) 1390/12/28
10784 خبرنامه محیط زیست (7) 1390/02/21