جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15880 آینده پژوهی فرانسه 1397/03/13
15780 تفکر در روند آینده (اندیشه فراسوی زمان) 1396/12/07
15562 آینده پژوهی هند 1396/08/30
15547 آینده پژوهی برزیل (برزیل سرزمین آینده) 1396/08/14
15537 آینده پژوهی مصر 1396/07/01
15354 آینده پژوهی مالزی 1396/02/10
14267 درآمدی بر ابزارها و شاخص های کارآمدی حکومت 1394/02/29
14153 بررسی آینده شناسی، آینده نگری و آینده گرایی 1393/11/18
13362 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیسیون ویژه تحول، تعالی و آینده نگری مجلس شورای اسلامی» 1392/09/19