جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17142 سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی؛ مطالعه موردی آلمان 1399/04/28
16075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» 1397/07/01
16055 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری» 1397/06/18
16110 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» 1397/04/06
15594 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی» 1396/09/20
15436-1 بررسی ماده (1)«لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی 1396/04/17
15339 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی» 1396/01/20
15086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری» 1395/07/28
12665 بررسی ادغام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی 1391/08/28
12183 بررسی اصلاحات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش (پیرامون مصوبات شورای عالی اداری در یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 1389/10/27 و یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 1390/1/22) 1390/10/26