جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17011 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویرایش اول) 1399/02/08
16595 چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 -11 .برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزههای فرابخشی اقتصاد (ویرایش دوم) 1398/06/11
16579 آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1398/06/02
16295 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 62. تبصره «18»، بند «الف» (اشتغال) 1397/10/29
16289 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 58. ابعاد اقتصاد کلان و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 1397/10/29
16230 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 1. کلیات 1397/10/10
16020 بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 1397/06/05
15928 بررسی سیاست کشورها در زمینه اشتغال و دلالت های آن برای ایران (مورد مطالعه کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل) 1397/04/24
15605 آسیب شناسی سیاست ها و مقررات بازار کار ایران 1. شناخت وضع موجود بازار کار با تأکید بر تفاوت های استانی 1396/09/29
15521 تحلیل الگوی اشتغال در بخش صنعت ایران (با بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج)) 1396/06/08