جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15404 بررسی شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران 1396/03/17
14851 راهبرد مجلس دهم نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران 1395/02/28
14780 درباره سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 10. مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه 1395/01/23
14688 الگوی راهبردی حمایت از تولید 1. محیط کسب وکار 1394/11/13
13810 درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 4. مقدمه ای بر نظریه پیچیدگی و استفاده از آن در اقتصاد 1393/05/05