جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16533 بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی 1398/04/25
15459 آینده پژوهی ترکیه؛ (دیروز، امروز و فردا) 1396/05/03
15425 آینده پژوهی روسیه 1396/04/13
15154 تحلیل مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی؛ دستاوردهایی برای سیاستگذاری توسعه کشاورزی و روستایی 1395/09/06
14718 اقتصاد و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران؛ هم افزایی یا تعارض (با تأکید بر تبیین جایگاه سیاست خارجی در استراتژی تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) 1394/11/28
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
10798 جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی 1390/02/27