جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16104 انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه: امنیت و دفاع 1397/07/23
15465 آینده پژوهی چین 1396/05/16
15425 آینده پژوهی روسیه 1396/04/13
15004 دیدگاه مؤسسات خارجی به شرایط پسابرجام: بررسی موردی چتم هوس 1395/06/28
14438 بررسی مفهوم عدالت اجتماعی 1394/06/21
14240 جایگاه آزادی در سیاستگذاری عمومی 1394/02/14
12444 نمای کلی گزارش توسعه جهانی 2011 مناقشه، امنیت و توسعه 1391/04/14
12231 بررسی تاثیر شکاف های اجتماعی بر روندهای سیاسی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران 1390/11/23
8847 با نمایندگان مردم در مجلس هشتم 17. امنیت اقتصادی 1386/11/15