جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16660 رأی گیری الکترونیکی در کشورهای مختلف و آموزه های آن 1398/07/15
16472 ارزیابی انتخابات پارلمان اروپا (2019) و ترسیم چشم انداز سیاست خارجی اتحادیه اروپا 1398/03/20
16203 آثار و نتایج نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حدنصاب های اکثریتی معمول در ده دوره انتخاباتی 1397/10/01
15373 انتخابات فرانسه؛ پیام ها و پیامدها 1396/02/23
15017 نقد و ارزیابی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه سیاست داخلی 1395/07/03
14659 اصولی برای مدیریت، کنترل و نظارت در انتخابات 1394/11/10
14655 مطالعات پارلمانی تطبیقی (6) شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها 1394/11/07
14303 انتخابات پارلمانی 2015 ترکیه: ابعاد و پیامدها 1394/03/30
14133 علل و پیامدهای فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی 1393/11/06
13703 انتخابات اوکراین؛ اهمیت و آثار داخلی، منطقه ای و بین المللی 1393/03/12