جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16867 بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران 1398/11/01
16759 ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در ایران 1398/09/23
16452 الزامات توسعه اکتشاف منابع معدنی و ارتقای جایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1398/03/12
15380 خبرنامه تحولات انرژی (8) دوره دهم 1396/03/01
13492 نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه های آن در ایران و جهان 1392/11/08
12714 بررسی مشکلات بخش معدن در بعد قوانین بخش اول: تناقضات قانونی محیط زیست در بخش معدن 1391/10/03