جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17122 گزارش بررسی قوانین و مقررات ایمنی زیستی ایران و کشورهای منتخب از قاره آمریکا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه (۲) 1399/04/11
17121 ایمنی زیستی و قوانین و مقررات بین المللی ایمنی زیستی محصولات تراریخته (مزایا و مخاطرات احتمالی) (۱) 1399/04/11
15971 بررسی وضعیت قوانین و مقررات حوزه محصولات تراریخته و ایمنی زیستی در کشور 1397/05/14
15552 مطالعه قوانین کشورهای منتخب در حوزه محصولات تراریخته 1396/09/04
14240 جایگاه آزادی در سیاستگذاری عمومی 1394/02/14
14239 زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات 1394/02/14
9564 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» 1387/12/13