جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17479 ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1393-1396): تحلیل چیستی و ریشه ها 1400/02/07
17386 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 65. بند «و» تبصره «5» (تهاتر بدهی ها) 1399/11/14
16894 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 63. تصویر محیط کسب وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مؤلفه های محیط کسب وکار 1398/11/14
16279 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 64. الزامات بهبود محیط کسب وکار 1397/10/30
15708 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 66. بخش پولی و بانکی 1396/10/19
15698 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 60. پیشنهاد تکمیل بند «و» تبصره «5» تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی 1396/10/17
15681 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 49. الزامات بهبود محیط کسب وکار 1396/10/12
15542 آسیب شناسی عملکرد اسناد خزانه اسلامی 1396/07/03
15310 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 59. تأثیر ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی بر محیط مالی کسب وکار 1395/12/09