جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17081 خبرنامه تحولات انرژی (39) دوره دهم (با محوریت بررسی رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با شیوع کرونا در بخش انرژی) 1399/03/10
16969 تجربه کشور برزیل در توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی 1399/01/27
16054 الگوی راهبردی حمایت از تولید 12. تجربه دولت برزیل 1397/06/21
15547 آینده پژوهی برزیل (برزیل سرزمین آینده) 1396/08/14
14942 تدوین و اجرای دیپلماسی اقتصادی: بررسی تجربه برزیل 1395/05/19
14515 ساختار و سیاست های دولتی در حوزه هوانوردی برزیل (تجربه ای برای شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه) 1394/08/18