جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15899 تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران 1397/03/29
15513 بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم الف) بخش حمل ونقل 1396/06/11
15500 نگاهی بر حمل ونقل در ایران رویکردی اقتصادی در تطبیق با اهداف سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و موقعیت جهانی 1396/06/08
14837 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 12. نگاهی بر وضعیت کلی بخش کشاورزی 1395/03/19
14795 چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی (نقد روش های مرسوم و معرفی روش آسیب شناسی رشد) 1395/02/07
14587 الزامات سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم در تدوین لایحه برنامه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی 1394/09/25
12591 مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی برای ایران 9. بررسی تطببیقی نظام های برنامه ریزی ایران طی برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1391/07/11
12424 آشنایی با حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی 1391/03/31
10284 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (12): بررسی مواد لایحه از منظر حقوقی 1389/03/22
10283 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (11): ارزیابی دولت الکترونیک 1389/03/22