جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13191 رویکردهای نوین توسعه راه های روستایی رهنمودهایی برای بهبود وضعیت راه‏های روستایی ایران 1392/06/19
12069 پیشنهاد ساز وکار اجرایی تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری سازی آنها (در اجرای تبصره «2» ماده (17) برنامه پنجم توسعه) 1390/09/07
10827 اشتغال و اشتغال زایی در اقتصاد کلان ایران «مفاهیم، دلالت ها و سیاست های مرتبط» 1390/03/17
10454 برنامه پنجم توسعه: ویژگی اساسی لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق 1389/08/05
10284 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (12): بررسی مواد لایحه از منظر حقوقی 1389/03/22
10283 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (11): ارزیابی دولت الکترونیک 1389/03/22
10274 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (10): بایسته های قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم انداز بیست ساله برای رسانه ها: رویکرد برای برنامه پنجم 1389/03/16
10270 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (9): بررسی جایگاه فناوری 1389/03/16
10269 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (8): حوزه اقتصاد کلان 1389/03/16
10267 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (6): پیش نیازهای اجرایی برنامه 1389/03/16